About

  مدرسه عالی مهارت و نوآفرینی لرنی​​​​​

مدرسه عالی مهارت و نوآفرینی لرنی به عنوان اولین استارتاپ و اکوسیستم کشور درحوزه زیبایی  با طی کردن مراحل شتاب خود در  شتاب دهنده آمینا در سال 1401 متولد شد.
مدرسه عالی مهارت و نوآفرینی لرنی با همکاری و مشارکت شرکای استراتژیک خود از قبیل شبکه دانشگاه های جهان اسلام ، دانشگاه پیام نور، دانشگاه بین المللی ابن سینا گرجستان ، دانشگاه تربیت مربی سازمان فنی و حرفه ای  و...  با هدف  ارتقاء صنعت زیبایی و نهادینه کردن اصل آموزش به عنوان پایه مهم در رشد صنعت و همچنین توانمند سازی دانش آموختگان خود (بانوان و آقایان ) فعالیت می نماید.
یکی از نکات مهم در این مدرسه  تلفیق  صنعت زیبایی با تکنولوژی های روز دنیا نظیر هوش مصنوعی  می باشد که نتیجه آن بوجود آمدن تحولی بزرگ در این صنعت خواهد بود.
لرنی فقط یک مدرسه آموزش مهارت و تخصص نیست بلکه  دانش پذیر با حضور در مدرسه لرنی با دنیای متفاوتی از تجربه و حمایت مواجه خواهد شد که در آن، ضمن گذراندن  دوره های تخصصی مهارتی در سطوح مختلف  آکادمیک، دوره های متمایزی را جهت بلوغ فکری، اجتماعی و... طی خواهد کرد و سرانجام پس از فارغ التحصیلی و دریافت مدرک از معتبر ترین دانشگاه های داخلی و بین المللی (جهت اطلاع بیشتر به بخش ارزش گذاری مدارک مراجعه فرمائید) با حمایت و پشتیبانی کامل لرنی وارد بازار کار شده و تجربه  شگفت انگیز دیگری  را با لرنی دنبال خواهد کرد. ​​​​​​​