About

درباره استارت‌آپ لرنی

استارت اپ لرنی به عنوان  اولین استارتاپ و اکوسیستم کشور درحوزه زیبایی  با طی کردن مراحل شتاب خود در  شتاب دهنده آمینا در سال 1401 متولد شد.
هدف لرنی ارتقاء صنعت زیبایی و نهادینه کردن اصل آموزش به عنوان پایه مهم در رشد صنعت و همچنین توانمند سازی دانش آموختگان خود می باشد.
یکی از نکات مهم در این استارتاپ  تلفیق  صنعت زیبایی با تکنولوژی های روز دنیا نظیر هوش مصنوعی  می باشد که نتیجه آن بوجود آمدن تحولی بزرگ در این صنعت خواهد بود.
لرنی فقط یک استارت آپ آموزش مهارت و تخصص نیست بلکه  دانش پذیر با حضورش در لرنی با دنیای متفاوتی از تجربه و حمایت مواجه خواهد شد که در آن ضمن گذراندن  دوره های تخصصی مهارتی در سطوح مختلف  آکادمیک، دوره های متمایزی را جهت بلوغ فکری، اجتماعی و... طی خواهد کرد و سرانجام پس از فارغ التحصیلی با حمایت و پشتیبانی کامل لرنی وارد بازار کار شده و تجربه  شگفت انگیز دیگری  را با لرنی خواهد داشت. ​​​​​​​