همانطور كه مي دانيد هيركات از تخصص هایی است كه در تمام نقاط دنيا بازار كار خود را دارد و از آنجايي كه كوتاه كردن مو نوعی رسيدگی به مو و یکی از معیارهای بهداشت فردی محسوب می گردد همواره در تمامی جوامع به آن توجه ویژه ای شده است.
​​​​​​​
در آکادمی مهارت و فن آوری لرنی دانش پذیران رشته هيركات تحت نظر اساتید کارآزموده این رشته، با ابزارهای لازم  و متدهای مورد نیاز، آشنا شده و براي اجرای بروزترين كوپ های دنيا آماده خواهند شد.​​​​​​​

کوپ

مشاهده سرفصل های آموزشی