کارشناس ارشد حرفه‌ای

در سطح صلاحیت کارشناس ارشد حرفه‌ای دانش پذیر وارد مرحله‌ای جدیدی از فعالیت و آموزش حرفه ای خود شده و پس از طی کردن زمان تعیین شده استاندارد برای این بخش و موفقیت در آزمون پایانی موفق به دریافت مدرک کارشناس ارشد حرفه‌ای می‌گردد. ​​​​​​​

دارا بودن مدرک کارشناس حرفه اینمرات بالای 85 بدون آزمون و پایین 85 باشرط آزمون

پیش نیازهای ورود​​​​​​​