سطح صلاحیت کارشناس حرفه‌ای به عنوان نقطه شروع فرآیند آموزش در آکادمی مهارت و نوآفرینی لرنی می‌باشد دانش پذیر با گذراندن زمان مشخص شده در برنامه درسی خود و قبولی در آزمون می تواند از این سطح فارغ التحصیل شده و مدرک خود را دریافت و  وارد بازار کار حرفه‌ای گردد.

کارشناس حرفه‌​​​​​​​ای

کارشناس حرفه‌ای ( گرایش میکاپ)​​​​​​​

تعداد ترممدت هر ترمساعات درسیمدل برگزاری
645 روز180حضوری و آنلاین
----
تعداد هر ترممدت هر ترمساعات درسیمدل برگزاری
تاریخچه میکاپچهره شناسیشناخت متریالشناخت رنگ ها
شناخت انواع پوستآماده سازی قبل میکاپشناخت چشمانواع سایه
انواع خط چشمانواع مژه گزاریابرونحوه زدن کرم پودر
نحوه زدن رژ لبنحوه زدن رژ گونهکانتورینگنحوه استفاده از هایلایتر جامع ومایع
فینیشینگ میکاپ---

دروس تخصصی​​​​​​​

تعداد هر ترممدت هر ترمساعات درسیمدل برگزاری
زبان انگلیسیمهارت های حقوقیاخلاق حرفه ایمراقبت های پزشکی
بهداشت محیطشیوه های زندگیمشتری مداریسوشیال مدیا
پرسنال برندینگ

دروس عمومی

کارشناس حرفه‌ای ( گرایش کوپ)​​​​​​​

تعداد ترممدت هر ترمساعات درسیمدل برگزاری
645 روز180حضوری و آنلاین
----
تعداد هر ترممدت هر ترمساعات درسیمدل برگزاری
چهره شناسیشناخت زاویه مدل کرنلیشناخت ابزار
شناخت فرم جمجمهمدل بابمدل موی صافمدل های بیسیک
تاثیر در کوتاهی گردن مدل پیکسیاستایل مدل گرجوئیشن
مدل لایر- --
----

دروس تخصصی​​​​​​​

تعداد هر ترممدت هر ترمساعات درسیمدل برگزاری
زبان انگلیسیمهارت های حقوقیاخلاق حرفه ایمراقبت های پزشکی
بهداشت محیطشیوه های زندگیمشتری مداریسوشیال مدیا
پرسنال برندینگ

دروس عمومی

کارشناس حرفه‌ای ( گرایش رنگ و لایت)​​​​​​​

تعداد ترممدت هر ترمساعات درسیمدل برگزاری
645 روز180آنلاین و حضوری
----
تعداد هر ترممدت هر ترمساعات درسیمدل برگزاری
تاریخچه رنگشناخت رنگ ها شناخت متریالشناخت برندهای معتبر
ترکیب رنگ هایلایتآمبرهدکوپاژ
دکلورهانتخاب رنگ لایت با توجه به فرم صورترنگ ساژرنگ های گیاهی
----
----

دروس تخصصی​​​​​​​

تعداد هر ترممدت هر ترمساعات درسیمدل برگزاری
زبان انگلیسیمهارت های حقوقیاخلاق حرفه ایمراقبت های پزشکی
بهداشت محیطشیوه های زندگیمشتری مداریسوشیال مدیا
پرسنال برندینگ

دروس عمومی

کارشناس حرفه‌ای ( گرایش مدیریت سالن زیبایی)​​​​​​​

تعداد ترممدت هر ترمساعات درسیمدل برگزاری
645 روز180حضوری و آنلاین
----
تعداد هر ترممدت هر ترمساعات درسیمدل برگزاری
چهره شناسیشناخت زاویه مدل کرنلیشناخت ابزار
شناخت فرم جمجمهمدل بابمدل موی صافمدل های بیسیک
تاثیر در کوتاهی گردن مدل پیکسیاستایل مدل گرجوئیشن
مدل لایر- --
----

دروس تخصصی​​​​​​​

تعداد هر ترممدت هر ترمساعات درسیمدل برگزاری
زبان انگلیسیمهارت های حقوقیاخلاق حرفه ایمراقبت های پزشکی
بهداشت محیطشیوه های زندگیمشتری مداریسوشیال مدیا
پرسنال برندینگ

دروس عمومی