یکی از رسالت های مهم این دپارتمان کاهش فاصله بین پژوهش و عمل، در گرو تعاملات باثبات (stable) و پایدار (sustainable) بین اجزا نظام نوآوری (مراکز  پژوهشی و صنعت ) خواهد بود.
توجه به مشارکت همه ذی‌نفعان (همه افراد که تاثیرگذارند و افرادی که تاثیرپذیرند) در انجام پژوهش و فرآیند نوآوری، لازمه ثمربخشی و اجرایی بودن هر پژوهشی خواهد بود. بنابراین، آنچه به عنوان روش پژوهش در میان فراگیران پژوهش در دانشگاه‌های کشور نهادینه شده است، نگرشی سنتی به مفهومی عمیق است که نمی تواند فاصله بین پژوهش و عمل را کاهش دهد.
در این راستا دپارتمان پژوهشی مدرسه مهارت و نوآفرینی لرنی درصدد است تا به عنوان یک استارت آپ  خلاق در صنعت زیبایی، با ترویج فرایند نوآوری و نظام نوآوری، و مشارکت «غیرشعارگونه» ذینفعان در این فرایند که جزء انکارناپذیر نظام نوآوری تلقی می‌گردد، بستر با ثبات و پایداری، را در عرصه پژوهش ایجاد نماید و پژوهش را به عمل و اثرگذاری، در صنعت زیبایی در کشور نزدیک‌تر نماید .​​​​​​​

دپارتمان پژوهشی مدرسه مهارت و نوآفرینی لرنی​​​​​​​