به قسمت برنامه های ویژه فارغ التحصیلان خوش آمدید.
از منظر ما فارغ التحصیلی به منزله خاتمه ارتباط دانش پذیران با مدرسه نخواهد بود بلکه شروع جدیدی است که دانش پذیران محترم با همکاری بخش فارغ التحصیلان آن را تا موفقیت طی خواهند کرد.
در ادامه به برخی از این برنامه ها اشاره می نماییم :برنامه فارغ التحصیلان 

برنامه ویژه پایان دوره
برنامه ویژه فارغ التحصیلان