نمی توان از یک تغییر اساسی در چهره صحبت کرد و نقش رنگ را در مو  نادیده گرفت.
در طول تاریخ نياز انسان‌ها به زيبا ديده شدن سبب پیدایش ابزارهای گوناگونی شده است تا بتواند با تشخيص استايل و خواسته‌های مخاطب، شخص را به بهترين حالت خود نزدیک نماید.
در رشته رنگ و لايت آکادمی مهارت و نوآفرینی لرنی دانش پذیران محترم با مفاهيم و واژه های پایه در اين تخصص به شكل حرفه ای آشنا می شوند.
آشنایی با مواد روز دنیا، تركيب رنگ و رنگشناسی یکی از سرفصل‌های مهم در رشته  رنگ و لايت محسوب می گردد .
شناخت رنگ‌های سرد و گرم و خنثی‌سازی، يكی از مهمترين بخش‌های مهارتی  در این رشته می باشد​​​​​​​.

رنگ ولایت  ​​​​​​​

مشاهده سرفصل های آموزشی