برگزاری دوره های کوتاه مدت ( چند ساعته) در کنار آموزش‌های بلند مدت یکی از شاخص‌های ویژه  آکادمی مهارت و نوآفرینی لرنی می باشد.
هدف از برگزاری این دوره‌ها که بصورت حضوری و یا با توجه به مزایای فراوان آموزش مجازی، بصورت آنلاین برگزار می‌گردد، دسترسی تمامی فعالان صنعت زیبایی در داخل و خارج از کشور، به آخرین متدها و یا برگزاری دوره های بازآموزی است.
 این دوره ها با همکاری  نهاد دانشگاه های مجازی جهان اسلام و دانشگاه بین المللی گرجستان برگزار می گردد.

دوره‌های بین‌المللی ​​​​​​​

تقویم برگزاری دوره‌ها

زمان برگزاریمیزان ساعت ارائهسقف پذیرش زبان
22/10/20224 10فارسی/انگلیسی
دوره پرسنال برندینگ